Diensten

Wij heten u graag welkom in onze apotheek te Buggenhout vlakbij het station.
Voor alle informatie over geneesmiddelen en het correct gebruik ervan kan u bij ons terecht.
Bovendien staan wij steeds ter uwer beschikking voor het geven van gezondheidsadvies en zoeken wij met plezier het antwoord op al uw vragen.
Bij apotheek Adriaenssens gaan professionele begeleiding en advies hand in hand met vriendelijke en correcte service.

Verhuur en verkoop van medische hulpmiddelen zoals:
 • Huur:
  • Aerosol
  • Krukken
  • Rolstoel volwassene en kind
  • Rollator
  • Plaswekker
  • Borstafkolfapparaat
  • Babyweegschaal
  • Luchtbevochtiger
  • Zuurstof
 • Aankoop:
  • Koortsthermometer
  • Bloeddrukmeter
  • Glucosemeter; strips

Wanneer u als patiënt meerdere geneesmiddelen moet innemen kan het innameschema wel eens ingewikkeld worden. Sommige geneesmiddelen moet u meermaals per dag innemen, sommige bij het eten, andere geneesmiddelen net weer niet. Zo kan u het overzicht wel eens kwijt raken en wordt het moeilijk uw medicatie correct in te nemen.

Het kan bovendien soms helemaal ingewikkeld worden na een opname in het ziekenhuis waarbij er medicatie wordt afgebouwd of toegevoegd.

Daarenboven is dergelijk schema een handig communicatiemiddel wanneer u onverwachts in het ziekenhuis of bij een arts van wacht terecht komt. Het is onze taak als apotheker om de continuïteit van uw behandeling als ook uw gezondheid goed op te volgen. Een medicatieschema kan ons daarbij helpen.

Wij stellen graag een duidelijk medicatieschema voor u op. Dit is geheel kosteloos!

Wat moet u doen?
 • U komt langs met een volledig overzicht van uw medicatie en/of voedingssupplementen.
 • Samen met u bespreken we het meest optimale innameschema.
 • We voeren een grondige controle uit van uw medicatiegebruik.
 • Bij een wijziging in uw medicatieschema maken we een nieuwe versie zodat uw schema steeds up-to-date is.

Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je baat bij een persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik, zeker als je verschillende geneesmiddelen per dag neemt.

Door een huisapotheker te kiezen, krijg je doorlopende opvolging afgestemd op jouw noden!

Wie is jouw huisapotheker?
Dat is je vertrouwde apotheker die jij kiest om je medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Je huisapotheker bezorgt je een persoonlijk medicatieschema en past dat aan wanneer nodig. Hij is ook de contactpersoon bij wie je andere zorgverleners terechtkunnen voor informatie over jouw medicatie.

Wat doet je huisapotheker voor jou?
→ Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt
 • Bij elke aflevering van een geneesmiddel raadpleegt je apotheker je medicatiehistoriek (d.i. alle geneesmiddelen die je het voorbije jaar nam) om na te gaan of dat geneesmiddel veilig is voor jou. Daarom registreert hij alle voorgeschreven geneesmiddelen die je in de apotheek komt halen systematisch in je farmaceutisch dossier.
 • Je huisapotheker gaat een stap verder en registreert daarnaast ook alle geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen (zelfzorggeneesmiddelen) en ook de gezondheidsproducten die een invloed kunnen hebben op de werking van je geneesmiddelen (bv. voedingssupplementen) en de medische hulpmiddelen die je gebruikt. Al die informatie is belangrijk voor een goed en veilig gebruik van jouw medicatie.
 • Je huisapotheker deelt bovendien de relevante informatie over je geneesmiddelen via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers bij wie je langsgaat, zodat correct advies ook gegarandeerd is wanneer je bijvoorbeeld naar een apotheek van wacht gaat, of naar een andere apotheek als dat je zo uitkomt.
 • Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en je andere zorgverstrekkers voor het uitvoeren van je behandeling.
→ Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar Een medicatieschema is een volledig en betrouwbaar overzicht van al je medicatie, zowel voorgeschreven geneesmiddelen (door je huisarts, tandarts, andere artsen, …) als zelfzorggeneesmiddelen. Het bevat praktische informatie over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen moet innemen. Dat helpt om je medicatie op de juiste manier in te nemen. Je huisapotheker kan het medicatieschema ook beschikbaar maken voor andere zorgverstrekkers die je behandelen (bv. huisarts, specialist, ziekenhuis), zodat zij weten welke medicatie je neemt. Je kan het ook zelf meenemen. Dat komt je gezondheid alleen maar ten goede. In de toekomst zal je medicatieschema ook digitaal gedeeld worden tussen jouw zorgverstrekkers, in de eerste plaats tussen je huisapotheker en huisarts. Dat zal automatisch gebeuren op basis van jouw toestemming om je gegevens te delen. → Je huisapotheker staat in voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw noden Hij begeleidt je in het goed gebruik van jouw geneesmiddelen en reikt hulpmiddelen aan als je problemen ondervindt met jouw medicatie.

Gooi uw ongebruikte en vervallen geneesmiddelen niet zomaar weg. Ze horen niet bij het huisafval en worden bij uw containerpark niet meer ingezameld.
Breng daarom voor uw veiligheid en die van anderen in uw directe omgeving uw vervallen geneesmiddelen bij ons terug. Veel medicatie heeft na opening een beperkte houdbaarheid. Bekijk daarom al uw medicamenten in uw medicijnkastje en breng vervallen geneesmiddelen gratis terug naar de apotheek. We zorgen dan voor de vernietiging van deze geneesmiddelen.

We adviseren u 3 keer per jaar uw thuisapotheek na te kijken, omdat ongebruikte of vervallen medicijnen bij inname uw gezondheid of die van anderen kunnen schaden.

Welke vervallen medicijnen brengt u terug naar de apotheek? Denk bij vervallen medicijnen aan:
 • Ongebruikte pillen, zetpillen en capsules in hun blister of in hun fles.
 • Ongebruikte geneesmiddelen/patches.
 • Ongebruikte geneesmiddelen/patches.
 • Restjes zalf in de tube.
 • Restanten van siropen en vloeibare geneesmiddelen (neus- en oordruppels) in hun flessen.
 • Restanten van sprays en aërosols.
Wat brengt u niet naar de apotheek
 • Het doosje en de bijsluiter hoeft u niet mee te brengen. Die mogen bij het oud papier.
 • Lege en propere glazen flesjes mogen in de glasbak.
 • Lege doordrukstrips en kunststofverpakkingen mogen bij het huishoudelijk afval.
 • Gebruikte naalden in een naaldcontainer (te koop in de apotheek) naar het containerpark brengen.